Λύσεις Κυβερνοασφάλειας και Managed Services στα Logistics

Σήμερα, η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Από την αυτοματοποίηση έως την τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονες λύσεις τεχνολογίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να τονώσουν την ικανοποίηση των πελατών.

Ωστόσο, οι αυτοματισμοί και οι καινοτομίες στην Αποθήκη και τη Διανομή, έχουν δημιουργήσει σύνθετες ανάγκες σε σχέση με την υποστήριξη του εξοπλισμού, τη σωστή συλλογή και διαχείριση των δεδομένων, την ασφάλεια του δικτύου και τη διασύνδεση. Συχνά δε, το υπολογιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει λύσεις διάφορων προμηθευτών, δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση και ανάκτηση των δεδομένων.

Οι λύσεις Κυβερνοασφάλειας και Managed Services της EMPIST βοηθούν τις επιχειρήσεις στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics να επικεντρωθούν στις βασικές εργασίες τους, χωρίς να ανησυχούν για διακοπή λειτουργίας, καθυστερήσεις ή άλλα προβλήματα με τα συστήματα πληροφορικής. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της EMPIST σχεδιάζουν και υλοποιούν λύσεις που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, προτεραιοποιώντας τις υπηρεσίες με βάση τον προϋπολογισμό, τους ανθρώπινους πόρους, τις διαδικασίες και τους επιχειρηματικούς στόχους.

Οφέλη για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

1

ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

  • Ταχύτερη διεκπεραίωση παραγγελιών
  • Αυξημένη παραγωγικότητα
2

ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  • Μεγαλύτερη ασφάλεια
  • Καλύτερη συνδεσιμότητα “εν κινήσει”
3

ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

  • Καλύτερη απόδοση συστημάτων
  • Ασφάλεια συναλλαγών

Άλλα Οφέλη για την Επιχείρηση

Ξεκάθαρες διαδικασίες

Μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων

Καλύτερη διαχείριση του κύκλου ζωής των συστημάτων

Μικρότερη πιθανότητα διακοπής λειτουργίας (downtime)

Κάλυψη του κενού δεξιοτήτων

Μειωμένο λειτουργικό κόστος

Χαμηλό κόστος διαχείρισης, που ανταποκρίνεται στο μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησης

Γρήγορη απόδοση της επένδυσης

Αυξημένη ικανοποίηση πελατών

Καλύτερη διαχείριση αλλαγών

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε μία συνάντηση/παρουσίαση των λύσεων της EMPIST για την Εφοδιαστική Αλυσίδα!

Σχετικά με την EMPIST

Η EMPIST βοηθά επιχειρήσεις στον κλάδο των Μεταφορών & Logistics να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών και να προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα. Οι λύσεις τεχνολογίας της EMPIST είναι σχεδιασμένες για να ενισχύουν τη δικτυακή υποδομή και κυβερνοασφάλεια, να διασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε εφαρμογές και να διευκολύνουν την επικοινωνία και ανταλλαγή εγγράφων και παραστατικών μεταξύ αποθήκης και διανομής.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, και γραφεία στις ΗΠΑ και την Αθήνα, η εξειδικευμένη ομάδα της EMPIST σχεδιάζει, παραμετροποιεί και υλοποιεί με επιτυχία λύσεις πληροφορικής υποδομής και κυβερνοασφάλειας, καθώς και ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών για τους πελάτες της στις Μεταφορές και Logistics, Ναυτιλία, την Παραγωγή και Μεταποίηση, Υγεία, Οικονομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ΜΚΟ.