“Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κοινοτική Οδηγία 2016/679/ΕΕ) σας ενημερώνουμε ότι στον χώρο της εκδήλωσης θα ληφθούν φωτογραφίες και βίντεο από ανεξάρτητους επαγγελματίες με σκοπό την προβολή σε ιστοτόπους της Εταιρείας και τυχόν ΜΜΕ. Το σχετικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό θα παραμείνει στο αρχείο της εταιρείας EMPIST.
 
Η αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης συνεπάγεται την αποδοχή των ανωτέρω όρων και ισοδυναμεί με δήλωση συναίνεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 
Εάν δεν επιθυμείτε να φωτογραφηθείτε, βιντεοσκοπηθείτε ή να προβληθείτε ζωντανά, παρακαλείσθε να ενημερώσετε εγκαίρως τον υπεύθυνο διοργάνωσης της εκδήλωσης”