Μεγάλη Εταιρεία Λογιστικής Εξυπηρέτησης Επιλέγει EMPIST Managed IT Services 

Η KLEOPAS ALLIOTT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μέλος της ALLIOTT GLOBAL ALLIANCE (www.alliottglobal.com), ιδρύθηκε το 1990 και είναι μία ανεξάρτητη ελληνική λογιστική εταιρεία με καινοτόμο διεθνή προσανατολισμό και μοναδική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών.

Η Προσφορά της Εταιρείας

Η διασφάλιση των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για την Kleopas Alliott, που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές για την επίτευξη των υψηλότερων προτύπων στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, τον Κώδικα Δεοντολογίας, στην προσέγγιση κατά της Δωροδοκίας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς, εξασφαλίζοντας ότι τα στελέχη και οι συνεργάτες της ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και διεθνή νομοθεσία.

Μεγάλη Εταιρία Λογιστικής Εξυπηρέτησης Επιλέγει EMPIST Managed IT Services 

Η KLEOPAS ALLIOTT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μέλος της ALLIOTT GLOBAL ALLIANCE (www.alliottglobal.com/), ιδρύθηκε το 1990 και είναι μία ανεξάρτητη ελληνική λογιστική εταιρεία με καινοτόμο διεθνή προσανατολισμό και μοναδική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών.

Η Προσφορά της Εταιρίας

Η διασφάλιση των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για την Kleopas Alliott, που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές για την επίτευξη των υψηλότερων προτύπων στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, τον Κώδικα Δεοντολογίας, στην προσέγγιση κατά της Δωροδοκίας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς, εξασφαλίζοντας ότι τα στελέχη και οι συνεργάτες της ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και διεθνή νομοθεσία.

Η Ανάγκη

Η εταιρεία ήθελε να περάσει από την παθητική προσέγγιση στο ΙΤ (που απαιτούσε “πυροσβεστικές ενέργειες” σε περίπτωση προβλήματος) σε ενεργητική στάση που βασίζεται στην προληπτική συντήρηση, την πρόγνωση και εξάλειψη πιθανών κινδύνων πριν ακόμη εμφανιστούν. Καθώς η εταιρεία διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα για λογαριασμό των πελατών της, ήταν σημαντικό να ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες τόσο ως προς την ασφάλεια, όσο και ως προς τη διαχείριση των δεδομένων.

Ο Στόχος

Στόχος μας είναι να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, να κατανοούμε σε βάθος τις ανάγκες των πελατών, να είμαστε προσεκτικοί και ευέλικτοι, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο”, δήλωσε η Μαρία Γρατσία, Managing Director της KLEOPAS ALLIOTT. “Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη στη δουλειά μας. Χρειαζόμαστε ένα υπολογιστικό περιβάλλον που θα λειτουργεί χωρίς προβλήματα, ώστε να μπορεί και η ομάδα μας να εργάζεται αποδοτικά.”

Το Έργο

Με γνώμονα την ασφάλεια και κανονιστική συμμόρφωση, η KLEOPAS ALLIOTT ανέθεσε στην EMPIST την υλοποίηση έργου IT Managed Services ως Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει SaaS για τη διαχείριση των αιτημάτων (tickets), διαγνωστικές και προληπτικές εργασίες για τη μείωση τυχόν απειλών και κινδύνων, Knowledge Library, συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογιας, budgeting και 24ωρη τεχνική υποστήριξη. Η νέα υπηρεσία προσφέρει πλούσια δεδομένα για ανάλυση (dashboards, αναφορές), “συναγερμούς” σε περίπτωση πιθανής απειλής/επίθεσης, εργαλεία συνεργασίας και ενσωμάτωση διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης.

Τα EMPIST Managed IT Services προσφέρονται ως Υπηρεσία και περιλαμβάνουν:

 • Συνεχές και αδιάλειπτο monitoring για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια όλων των συστημάτων και των υπηρεσιών (EMPIST NOC)
 • Vendor and warranty management για την καλύτερη διαχείριση του κύκλου ζωής των επιχειρησιακών εργαλείων
 • Knowledge Library με δεδομένα για τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων
 • Την υπηρεσία Virtual CIO με περιοδικά στρατηγικά Meetings και ορισμό του budget
 • Πρόσβαση 24 x 7 σε HelpDesk και τεχνική υποστήριξη (EMPIST Service Desk)
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές ασφαλείας δικτύου και εφαρμογών (firewall, network /advanced endpoint security, mfa)
 • Συστηματικό backup των δεδομένων και των εφαρμογών
 • Business Continuity Plan προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης 
 • Εργαλεία συνεργασίας σε πλατφόρμα Microsoft
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις χρηστών στη χρήση εφαρμογών, τη διαχείριση δεδομένων και την ασφάλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με κανονισμούς και νομοθεσία.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021.

Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, η επιχείρηση παρατήρησε καλύτερο προγραμματισμό και διαχείριση του IT budget ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες, αλλά να γίνεται και προγραμματισμός για στρατηγικές επενδύσεις. Τα τμήματα της εταιρείας απολαμβάνουν καλύτερη συνεργασία και ταχύτερη διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των ομάδων, με τη χρήση εργαλείων συνεργασίας και ομάδων Teams. Ταυτόχρονα, τα αιτήματα (tickets) των χρηστών για υποστήριξη / αντιμετώπιση προβλημάτων είναι x4 φορές λιγότερα από ό,τι πριν από την εγκατάσταση της λύσης, ενώ η εταιρεία δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που να προκαλέσει downtime, μείωση της παραγωγικότητας ή χαμένες ώρες εργασίας. Εργασίες ρουτίνας όπως το backup, ο προληπτικός έλεγχος και οι αναβαθμίσεις γίνονται από την ομάδα της EMPIST αυτόματα, χωρίς να δαπανηθεί χρόνος από τα στελέχη της KLEOPAS ALLIOTT. Τέλος, η εταιρεία παρατήρησε βελτίωση στον μέσο χρόνο επίλυσης προβλημάτων καθώς οι αναλυτές, χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα, είναι σε θέση να επιλύσουν κοινά συμβάντα γρηγορότερα.

Lorem Ipsum

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη διαχείριση συμβάντων και προβλημάτων (incident management, problem management). Καθώς το helpdesk ακολουθεί ομογενοποιημένα workflows και διαδικασίες, ακολουθείται πιστά η πολιτική της εταιρείας για κανονιστική συμμόρφωση. Ο χρόνος απόκρισης είναι μόλις μία ώρα βάσει SLA, έτσι είμαστε σίγουροι ότι τυχόν προβλήματα θα λυθούν γρήγορα χωρίς να επηρεάσουν την εξυπηρέτηση των πελατών μας”, εξηγεί η Μαρία Γρατσία.

Τα EMPIST Managed IT Services προσφέρονται ως Υπηρεσία και περιλαμβάνουν:

 • Συνεχές και αδιάλειπτο monitoring για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια όλων των συστημάτων και των υπηρεσιών (EMPIST NOC)
 • Vendor and warranty management για την καλύτερη διαχείριση του κύκλου ζωής των επιχειρησιακών εργαλείων
 • Knowledge Library με δεδομένα για τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων
 • Την υπηρεσία Virtual CIO με περιοδικά στρατηγικά Meetings και ορισμό του budget
 • Πρόσβαση 24 x 7 σε HelpDesk και τεχνική υποστήριξη (EMPIST Service Desk)
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές ασφαλείας δικτύου και εφαρμογών (firewall, network /advanced endpoint security, mfa)
 • Συστηματικό backup των δεδομένων και των εφαρμογών
 • Business Continuity Plan προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης 
 • Εργαλεία συνεργασίας σε πλατφόρμα Microsoft
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις χρηστών στη χρήση εφαρμογών, τη διαχείριση δεδομένων και την ασφάλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με κανονισμούς και νομοθεσία.
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021.

Τα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, η επιχείρηση παρατήρησε καλύτερο προγραμματισμό και διαχείριση του IT budget ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες, αλλά να γίνεται και προγραμματισμός για στρατηγικές επενδύσεις. Τα τμήματα της εταιρείας απολαμβάνουν καλύτερη συνεργασία και ταχύτερη διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των ομάδων, με τη χρήση εργαλείων συνεργασίας και ομάδων Teams. Ταυτόχρονα, τα αιτήματα (tickets) των χρηστών για υποστήριξη / αντιμετώπιση προβλημάτων είναι x4 φορές λιγότερα από ό,τι πριν από την εγκατάσταση της λύσης, ενώ η εταιρεία δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που να προκαλέσει downtime, μείωση της παραγωγικότητας ή χαμένες ώρες εργασίας. Εργασίες ρουτίνας όπως το backup, ο προληπτικός έλεγχος και οι αναβαθμίσεις γίνονται από την ομάδα της EMPIST αυτόματα, χωρίς να δαπανηθεί χρόνος από τα στελέχη της KLEOPAS ALLIOTT. Τέλος, η εταιρεία παρατήρησε βελτίωση στον μέσο χρόνο επίλυσης προβλημάτων καθώς οι αναλυτές, χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα, είναι σε θέση να επιλύσουν κοινά συμβάντα γρηγορότερα.

Τα Σχόλια

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη διαχείριση συμβάντων και προβλημάτων (incident management, problem management). Καθώς το helpdesk ακολουθεί ομογενοποιημένα workflows και διαδικασίες, ακολουθείται πιστά η πολιτική της εταιρείας για κανονιστική συμμόρφωση. Ο χρόνος απόκρισης είναι μόλις μία ώρα βάσει SLA, έτσι είμαστε σίγουροι ότι τυχόν προβλήματα θα λυθούν γρήγορα χωρίς να επηρεάσουν την εξυπηρέτηση των πελατών μας”, εξηγεί η Μαρία Γρατσία.

Search:

10 Signs Your IT Support
is Reactive, Not Proactive

Download our exclusive eBook to learn how your business can benefit from proactive IT support.