Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, σας παρέχουμε ένα network assessment (αξιολόγηση δικτύου)* ΔΩΡΕΑΝ για την επιχείρησή σας.

*Το network assessment της EMPIST είναι μια ολοκληρωμένη αναφορά και εξέταση του πλαισίου πληροφορικής, της διαχείρισης, της ασφάλειας και της συνολικής λειτουργικότητας της εταιρείας σας. Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης και σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου σας.