MANAGED SERVICES

Unlock the Knowledge

E-BOOK

10 Eνδείξεις ότι η Τεχνική σας Υποστήριξη είναι παθητική και όχι προληπτική

Κλάδος*
 • Ναυτιλιακή
 • Λογιστικό Γραφείο
 • Logistics
 • Διαγνωστικό Κέντρο
 • Ξενοδοχείο
 • Μεσιτικό
 • Παραϊατρικά
 • Ενοικίαση Yachts
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Δικηγορικό Γραφείο
 • Άλλο
VIDEO

Τίτλος

Insert Video
ARTICLE

Managed Services 1

Πώς να αυτοματοποιήσετε καλύτερα τις διαδικασίες στο Τμήμα Πληροφορικής για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα κόστους

Ο όρος αυτοματοποίηση πληροφορικής μπορεί να ακούγεται αντιφατικός. Όταν μιλάμε για πληροφορική σε σύγχρονους οργανισμούς, συνήθως θεωρούμε ότι πρόκειται για αυτοματοποίηση. Οπότε το ερώτημα είναι: Πώς αυτοματοποιούμε αυτό που υπάρχει ήδη;


Τα περισσότερα τμήματα πληροφορικής χρειάζονται στρατηγικές αυτοματισμού, προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια των δεδομένων και να βελτιώσουν τις ροές εργασίας. Ρίξτε μια ματιά στον γρήγορο οδηγό μας σχετικά με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες πληροφορικής και το πώς να διαχειριστείτε καλύτερα τις επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Τι είναι ο αυτοματισμός πληροφορικής;

Ο αυτοματισμός πληροφορικής έχει να κάνει με τη χρήση λογισμικού και συστημάτων για τη διαχείριση επαναλαμβανόμενων εργασιών. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες πληροφορικής βοηθούν τις ομάδες IT να βελτιώσουν τον χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών και την παραγωγικότητα. Η ασφάλεια ενισχύεται επειδή καταργούνται οι μη αυτόματες εργασίες.


Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες συχνά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αυτοματοποιημένες διαδικασίες πληροφορικής:

 • Εφαρμογή νέων συστημάτων
 • Παρακολούθηση υφιστάμενων συστημάτων
 • Συντήρηση συστημάτων
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Με την αυτοματοποίηση, το λογισμικό φροντίζει για τη ρύθμιση κοινών οδηγιών, διαδικασιών και πολιτικών. Το τμήμα πληροφορικής εξοικονομεί χρόνο και έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε εργασίες πιο στρατηγικής σημασίας. Ο αυτοματισμός βοηθά την ομάδα IT να συμβαδίσει με τις αυξανόμενες απαιτήσεις της εταιρείας για ασφάλεια και κανονιστική συμμόρφωση.

Καθορισμός Στρατηγικών Αυτοματισμού

Οι στρατηγικές αυτοματισμού αφορούν τη χρήση τεχνολογίας προκειμένου να γίνουν κάποιες διαδικασίες πιο αυτόνομες. Ο απώτερος στόχος μιας στρατηγικής αυτοματισμού είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός.


Ο αυτοματισμός διεργασιών μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Αυτοματισμός cloud
 • Παραμετροποίηση συστημάτων
 • Διαχείριση δικτύου
 • Προμήθεια πόρων
 • -υτοματισμός ασφαλείας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Ωστόσο, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες να “μαθαίνουν” και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα εργαλεία αυτοματισμού γίνονται πιο ισχυρά, ώστε το προσωπικό πληροφορικής να μπορεί να δημιουργήσει ροές εργασίας πιο γρήγορα.

Στρατηγικές αυτοματισμού προς εφαρμογή τώρα

Μόλις αποφασίσετε να εφαρμόσετε αυτοματοποιημένες διαδικασίες πληροφορικής, θα χρειαστεί να εξετάσετε τη στρατηγική σας. Ποιες διαδικασίες πληροφορικής θα εφαρμόσετε πρώτα;


Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε αργά χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που δεν θα δημιουργήσει αναστάτωση στην ομάδα IT, στα τμήματα εξυπηρέτησης και στους πελάτες της επιχείρησης.


Ας δούμε μερικές αρχικές επιλογές για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.

Διαχείριση φυσικών πόρων

Ένα σημαντικό βήμα στη διαχείριση φυσικών πόρων είναι η εκχώρηση και η ανάκληση. Οι διαδικασίες πληροφορικής απαιτούν την εκχώρηση υλικού σε υπαλλήλους (π.χ. φορητούς υπολογιστές) και την καταγραφή όταν το υλικό επιστραφεί. Αντί να συμπληρώνονται με μη αυτόματο τρόπο πολλές έντυπες φόρμες και να διατηρούνται φυσικά αρχεία, τα εργαλεία αυτοματισμού απλοποιούν τη διαχείριση πόρων.


Για παράδειγμα, όταν οι εργαζόμενοι χρειάζονται νέο εξοπλισμό, συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική φόρμα. Το έντυπο έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις απαιτήσεις για καθορισμένες θέσεις.


Μόλις ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το IT, ο φορητός υπολογιστής, τα τηλέφωνα και ό,τι άλλο χρειάζονται, τους ανατίθενται. Ομοίως, όταν κάποιος επιστρέφει ένα περιουσιακό στοιχείο, η ομάδα IT λαμβάνει μια αυτοματοποιημένη ειδοποίηση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.


Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες IT συνδέουν επίσης ένα σύνολο δεδομένων που δείχνει κάθε στοιχείο που έχει εκχωρηθεί στον κάθε εργαζόμενο. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών πληροφορικής βοηθά τις επιχειρήσεις να διανέμουν και να συλλέγουν τον εξοπλισμό γρήγορα και εύκολα χωρίς να χρησιμοποιούν έντυπα.

Έλεγχοι και Συμμόρφωση

Η συμμόρφωση πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε κάθε επιχείρηση. Το λογισμικό πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και κανονισμών. Οι τακτικοί έλεγχοι διασφαλίζουν ότι όλοι ακολουθούν τα σωστά πρωτόκολλα ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων.


Παλαιότερα αυτό γινόταν με email και ηλεκτρονικές φόρμες. Σήμερα, αυτό δεν είναι πλέον αποτελεσματικό. Η αυτοματοποίηση φορμών σημαίνει ότι το ΙΤ δεν χρειάζεται να επαληθεύει με μη αυτόματο τρόπο ότι όλοι έχουν κάνει τους ελέγχους τους. Αντίθετα, μπορούν να παρακολουθούν από τη βάση ποιος συμμορφώνεται και ποιος όχι.


Η εξάλειψη επαναλαμβανόμενων εργασιών εξοικονομεί χρόνο, καθώς το τμήμα ΙΤ μπορεί πλέον να απευθύνεται μόνο σε άτομα που δεν συμμορφώνονται.

Αιτήματα αλλαγής

Αν και η ανάθεση εξοπλισμού όπως φορητοί υπολογιστές και smartphone αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών στο τμήμα ΙΤ, δεν είναι το πιο σημαντικό. Οι διαδικασίες πληροφορικής περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση αρχείων και βάσεων δεδομένων, την ενημέρωση του συστήματος Enterprise Resource Planning (ERP) της εταιρείας και την ενημέρωση των δεδομένων όταν χρειάζεται.


Τα αιτήματα αλλαγής είναι ένας καλός τρόπος για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών πληροφορικής και την πιο παραγωγική διαχείριση των αιτημάτων. Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες βρίσκονται στο αίτημα για εύκολη αναφορά.

Αιτήματα εξυπηρέτησης

Τα αιτήματα εξυπηρέτησης είναι κοινά αιτήματα που λαμβάνει το τμήμα IT σας. Αυτά τα αιτήματα μπορεί να αφορούν οτιδήποτε, από νέο φορητό υπολογιστή έως δημιουργία email για νέες προσλήψεις.


Τα εργαλεία αυτοματισμού επιτρέπουν τη δημιουργία μιας σταθερής ροής εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας δεν κατακλύζεται από αμέτρητα αιτήματα χωρίς τεκμηρίωση.


Ένα αίτημα μπορεί να ανατεθεί αυτόματα στο σωστό άτομο για έλεγχο, ανάλογα με τους ρόλους στο τμήμα ΙΤ. Μόλις ολοκληρωθεί, προωθείται σε “ουρά” εξυπηρέτησης. Δεν χρειάζεται να υπογραφούν έγγραφα ή να αποσταλούν έντυπα από τμήμα σε τμήμα.


Στρατηγικές αυτοματισμού όπως αυτή εξοικονομούν χρόνο. Επιπλέον, τα αιτήματα αποθηκεύονται αυτόματα για εύκολη ανάκληση.

Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης

Τα συστήματα διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης επιτρέπουν στο ΙΤ να παρακολουθεί τα αιτήματα, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.


Η αυτοματοποίηση διαδικασιών πληροφορικής, όπως η έκδοση και διαχείριση εισιτηρίων για την τεχνική υποστήριξη, δημιουργεί μια ευέλικτη ροή εργασιών για την ταχύτερη παρακολούθηση, ανάθεση και κλείσιμο εργασιών. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία αναθέτει την εργασία στο επόμενο διαθέσιμο μηχανικό υποστήριξης, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Κατάρτιση Σχεδίου Εφαρμογής

Όταν συζητήσετε με το IT την ανάγκη να αυτοματοποιήσετε ορισμένες από τις διαδικασίες, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσετε κάποια αντίδραση, αλλά και επιχειρήματα σχετικά με τις διαδικασίες πληροφορικής που είναι πολύ περίπλοκες για να αυτοματοποιηθούν και την αυτοματοποίηση που κοστίζει υπερβολικά.


Πολλές διαδικασίες πληροφορικής είναι δύσκολο να αυτοματοποιηθούν, αλλά υπάρχουν ενσωματωμένες ροές εργασίας που μπορείτε να εφαρμόσετε για να διασφαλίσετε την ομαλή μετάβαση στην αυτοματοποίηση διαδικασιών πληροφορικής. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η διαχείριση της αλλαγής: το “buy-in” από την ομάδα που πρέπει να αποδεχθεί την αλλαγή ενώ εφαρμόζει εργαλεία αυτοματισμού που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ρόλους της.

Ο στόχος είναι να αναδείξουμε τα πολλαπλά οφέλη, μειώνοντας παράλληλα την ανησυχία ότι οι αλλαγές θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ροές εργασίας.

Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η επιχείρησή σας, πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται με υγεία. Ο αυτοματισμός πληροφορικής θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, να προσφέρετε στους πελάτες σας την καλύτερη δυνατή εμπειρία και θα βοηθήσει τους υπαλλήλους σας να είναι πιο παραγωγικοί.


 Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε τις στρατηγικές αυτοματοποίησης στη δική σας επιχείρηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τα καλύτερα εργαλεία αυτοματισμού για τον οργανισμό σας

Managed Services 2

Ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης για την επιχείρησή σας.                                                

Οι ειδικοί αναμένουν ότι 36,2 εκατομμύρια Αμερικανοί θα εργάζονται εξ αποστάσεως μέχρι το 2025. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να είναι θετική. Οι μισοί εργοδότες πιστεύουν ότι η εξ αποστάσεως εργασία μειώνει τις απουσίες και το 40% των εργαζομένων ισχυρίζεται ότι η εργασία από το σπίτι τούς κάνει πιο παραγωγικούς.


Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο για τους παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών πληροφορικής (MSP) να εντοπίσουν και να διορθώσουν όλα τα προβλήματα σε ένα μεγάλο απομακρυσμένο δίκτυο. Μπορούν να το κάνουν, αλλά ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από όσο περιμένατε. Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζονται, τόσο περισσότερο θα πέφτουν τα επίπεδα παραγωγικότητάς σας.


Ευτυχώς, οι λύσεις λογισμικού απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης (RMM) θα σας βοηθήσουν να επιταχύνετε τους χρόνους απόκρισης στο τμήμα πληροφορικής. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε για μερικές από τις καλύτερες λύσεις λογισμικού RMM.

Απομακρυσμένη πρόσβαση

Εάν ένα συγκεκριμένο λογισμικό RMM βρίσκεται σε μια συσκευή, οι MSP μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό εξ αποστάσεως. Μπορούν να δουν τυχόν σφάλματα ενοτήτων CPU, διεργασιών, μνήμης της συσκευής κ.λπ. Στη συνέχεια, μπορούν να εντοπίσουν το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν γρήγορα.


Οι MSP μπορούν επίσης να ασφαλίσουν τις κινητές συσκευές εξ αποστάσεως. Αυτό είναι χρήσιμο όταν χαθούν ή κλαπούν συσκευές. Η ασφάλιση των συσκευών μπορεί να περιλαμβάνει το κλείδωμα ή το σάρωμά τους.

Συλλογή Δεδομένων

Ένα πρόγραμμα λογισμικού RMM μπορεί να συλλέξει διάφορους τύπους δεδομένων και να τα μετατρέψει σε μια αναφορά που θα αναλύσουν οι MSP. Στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις αναφορές για να λάβουν οργανωτικές αποφάσεις.


Οι τύποι αναφορών που μπορεί να δημιουργήσει ένα RMM περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Αδειοδότηση
 • Υγεία συσκευής
 • Υγεία χρήστη
 • Υγεία συστήματος
 • Έλεγχος απογραφής συστήματος
Αυτόματη Συντήρηση Συστήματος

Επιπλέον, τα RMM εκτελούν εργασίες αυτόματης συντήρησης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συντηρούν τα δίκτυά τους χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια, ώστε το τμήμα πληροφορικής να μπορεί να ασχοληθεί με πιο πιεστικά ζητήματα.


Οι αυτόματες εργασίες που διαχειρίζονται τα RMM περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Διαγραφή ιστορικού διαδικτύου
 • Επανεκκίνηση συσκευών
 • Εκτέλεση σεναρίων
 • Διαγραφή προσωρινών αρχείων
 • Τερματισμός συσκευών
 • Βελτίωση της απόδοσης του σκληρού δίσκου
 • Ενημέρωση λειτουργικών συστημάτων
 • Λήψη και εφαρμογή ενημερώσεων κώδικα
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση από καταστροφή

Πολλές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να ανακτήσουν τα δεδομένα τους όταν συμβαίνουν καταστροφές. Αυτό μπορεί να κοστίσει στην επιχείρηση χιλιάδες έως εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η απώλεια δεδομένων δεν θα αποτελέσει πρόβλημα εάν το πρόγραμμα λογισμικού RMM διαθέτει εργαλεία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης (BDR).


Τα εργαλεία BDR  δημιουργούν αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας κρίσιμων δεδομένων τοπικά ή στο cloud. Μόλις συμβεί μια καταστροφή, το πρόγραμμα BDR μπορεί να επαναφέρει γρήγορα δεδομένα και συστήματα. Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να συνεχίσουν με ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Τύποι λογισμικού απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης

Μην βασίζεστε μόνο στις αξιολογήσεις των λύσεων απομακρυσμένης παρακολούθησης για να κάνετε την καλύτερη επιλογή. Το πλέον δημοφιλές λογισμικό μπορεί να μην είναι το καλύτερο για εσάς. Εξετάστε τους ακόλουθους παράγοντες:


 • Μέγιστος αριθμός χρηστών
 • Συμβατότητα λογισμικού
 • Χαρακτηριστικά ασφαλείας
 • Προσαρμογή / παραμετροποίηση
 • Εφαρμογή VPN
 • Κόστος
 • Ευκολία στη χρήση

Επίσης, θα πρέπει πιθανώς να ρωτήσετε τα άλλα μέλη της ομάδας για τις απόψεις τους σχετικά με ορισμένους τύπους λογισμικού. Ενδέχεται να αποτελέσουν εξαιρετικές πηγές για δεύτερες απόψεις. Επιπλέον, θα πρέπει οι χρήστες να είναι ευχαριστημένοι με το λογισμικό που θα χρησιμοποιούν.

Ενώ αναζητάτε διαφορετικούς τύπους λογισμικού, εξετάστε τους παρακάτω:

NinjaOne

Από τα πολλά άλλα προγράμματα RMM που είναι διαθέσιμα, το NinjaOne είναι ένα από τα υψηλότερα σε βαθμολογία για την υποστήριξη πελατών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει στους νέους χρήστες δωρεάν εκπαίδευση και ενσωμάτωση για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος.


Από πλευράς χαρακτηριστικών, το NinjaOne επιτρέπει στους εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε συσκευή ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα. Επιπλέον, όταν οι εργαζόμενοι πρέπει να επιλύσουν προβλήματα, δεν χρειάζεται να διακόπτουν την εργασία των χρηστών. Οι επαγγελματίες πληροφορικής μπορούν επίσης να αυτοματοποιήσουν τις εργασίες υποστήριξης χαμηλού επιπέδου.

Atera

Η διεπαφή του Atera είναι απίστευτα διαισθητική. Επομένως, οι χρήστες προσαρμόζονται γρήγορα στη χρήση του συστήματος. Διαθέτει επίσης μοναδικά χαρακτηριστικά που κάνουν την αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών παιχνιδάκι.


 Επιπλέον, δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των συσκευών που συνδέονται μέσω ενός προγράμματος λογισμικού Atera. Ωστόσο θα χρειαστεί να πληρώσετε περισσότερα καθώς αυξάνετε τον αριθμό των συσκευών. Αυτό συμβαίνει γιατί η Atera χρειάζεται περισσότερους μηχανικούς για τη διαχείριση μεγαλύτερων δικτύων.

SyxSense

Το SyxSense διαφέρει από άλλα προγράμματα RMM επειδή χρησιμοποιεί Cortex για παρακολούθηση, ειδοποίηση και επισκευή. Αυτό επιταχύνει τον χρόνο που χρειάζονται οι MSP για να ανταποκριθούν σε τυχόν απειλές. Επιπλέον, οι MSP που χρησιμοποιούν SyxSense μπορούν να μετακινούνται μεταξύ πολλών υπολογιστών-πελατών ταυτόχρονα ενώ κοιτάζουν την ίδια οθόνη.


Το λογισμικό είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό με τη διανομή φόρτου εργασίας. Αναθέτει στους μηχανικούς εργασίες με βάση τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιεί αυτούς τους πόρους λιγότερο ή περισσότερο από όσο χρειάζεται.


Το καλύτερο: Μπορείτε να δοκιμάσετε το λογισμικό μέσω μιας δωρεάν δοκιμής 14 ημερών για έως και 100 συσκευές δικτύου.

Πάροχοι διαχειριζόμενων υπηρεσιών πληροφορικής

Εάν θέλετε να επιλύονται γρήγορα τα προβλήματα απομακρυσμένης και υβριδικής εργασίας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα προγράμματα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης. Θα κρατήσουν τα επίπεδα παραγωγικότητάς σας ψηλά και το χρόνο διακοπής σας χαμηλό. Εάν επιλέξετε το καλύτερο λογισμικό RMM, αυτά τα οφέλη θα τριπλασιαστούν.


Ωστόσο, το λογισμικό RMM δεν είναι τίποτα χωρίς τον κατάλληλο MSP! Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

Managed Services 3

Πώς ενσωματώνεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στις υπηρεσίες MSP.                                                                                                       

Γνωρίζατε ότι το 91,5% των κορυφαίων επιχειρήσεων σήμερα επενδύουν συνεχώς στον συναρπαστικό κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης; Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν αναγνωρίσει τις τεράστιες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και δεν διστάζουν να αξιοποιήσουν τη δύναμή της.


Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μεταμορφώνει σιγά-σιγά πολλούς κλάδους της αγοράς. Έχει εγκαινιάσει μια νέα εποχή τεχνολογικής ανάπτυξης. Ένας κλάδος που στηρίζει αυτήν την αλλαγή είναι οι πάροχοι διαχειριζόμενων υπηρεσιών πληροφορικής (MSP).


Με την ομαλή ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι MSP βιώνουν μια σημαντική αλλαγή που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, την εξατομίκευση και την ασφάλεια των υπηρεσιών πληροφορικής, καθιστώντας την απαραίτητη στρατηγική για τους σύγχρονους MSP.


Ας μάθουμε περισσότερα παρακάτω!

Διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνητή νοημοσύνη

Οι Managed IT Services είναι υπεύθυνες για την παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στις επιχειρήσεις. Με τη βοήθεια του AI, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από όσα μπορούσαν στο παρελθόν.

Οι πλούσιες δυνατότητες του AI επιτρέπουν διάφορες λειτουργίες. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα:

 • Προγνωστική συντήρηση
 • Αυτοματοποιημένη ανάλυση πελατών
 • Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών
 • Ισχυρές λύσεις ασφάλειας

Έτσι, οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής που ενσωματώνουν AI μπορούν να προσβλέπουν στα εξής:

 • Αυξημένη λειτουργική αποτελεσματικότητα
 • Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών
 • Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα
 • Μια ισχυρότερη γραμμή άμυνας έναντι των απειλών στον κυβερνοχώρο

Με την επεξεργασία και την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει τα ακόλουθα:

 • Πιθανές βλάβες του συστήματος
 • Διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν
 • Πώς θα αποφευχθούν δαπανηρές διακοπές λειτουργίας
Backup και Disaster Recovery ως υπηρεσία

Με την άνοδο του AI, οι υπηρεσίες Backup και Disaster Recovery έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Το AI έχει δώσει σε αυτές τις υπηρεσίες τα ακόλουθα:

 • Μεγαλύτερη αξιοπιστία
 • Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτερη απόκριση

Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης εξετάζουν σύνθετες τάσεις δεδομένων για να προβλέψουν πότε ένα σύστημα μπορεί να καμφθεί και στη συνέχεια να λάβουν αυτόματα μέτρα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή τη διόρθωση των προβλημάτων. Αυτή η προληπτική μέθοδος μειώνει δραματικά την απώλεια δεδομένων και το χρόνο διακοπής λειτουργίας του συστήματος.


Η μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και DR ως υπηρεσία με δυνατότητα AI έχει πολλές θετικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. Διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι ακριβή και ότι οι λειτουργίες δεν σταματούν, προσφέροντας στις εταιρείες ένα δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση που τα συστήματά τους σταματήσουν απροσδόκητα να λειτουργούν.


Επειδή αυτές οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες, δεν χρειάζεται χειροκίνητη παρέμβαση.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση (RMM)

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης, έχει επηρεάσει βαθιά τις υπηρεσίες RMM. Με την ενσωμάτωση δυνατοτήτων που βασίζονται σε AI στα εργαλεία RMM, οι διαχειριστές συστημάτων απολαμβάνουν βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην παρακολούθηση και τη διαχείριση απομακρυσμένων συστημάτων.

Πρώιμος εντοπισμός προβλημάτων με AI

Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στις υπηρεσίες RMM είναι η ικανότητά της να ειδοποιεί τους διαχειριστές του συστήματος για πιθανά ζητήματα προτού κλιμακωθούν σε μεγάλα προβλήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναγνωρίσει ανωμαλίες και προειδοποιητικά σημάδια με τα ακόλουθα:

 • Εξελιγμένη επεξεργασία δεδομένων
 • Ανάλυση προτύπων σε πραγματικό χρόνο


…και να παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις στους διαχειριστές. Αυτή η προσέγγιση μειώνει δραστικά το χρόνο διακοπής λειτουργίας του συστήματος, αποτρέποντας δαπανηρές ζημίες.

Βελτιωμένη απόδοση συστήματος

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του AI σε πραγματικό χρόνο, οι υπηρεσίες RMM είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του συστήματος. Το AI αναλύει συνεχώς δεδομένα και παρακολουθεί τη συμπεριφορά του συστήματος, προσδιορίζοντας τομείς προς βελτίωση και καθιστώντας δυνατή την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις βιώνουν ομαλότερη λειτουργία και υψηλότερη αποτελεσματικότητα στην υποδομή πληροφορικής τους.

Παρακολούθηση, Ανίχνευση και Απόκριση Τελικού Σημείου (EDR)

Εκτός από το RMM, το AI έχει επίσης μεταμορφώσει τις υπηρεσίες EDR. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα εργαλεία EDR έχει οδηγήσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ένα νέο επίπεδο, διασφαλίζοντας πλήρη προστασία για τις επιχειρήσεις.

Ανίχνευση απειλών σε πραγματικό χρόνο

Η τεχνητή νοημοσύνη εξοπλίζει το EDR με τη δυνατότητα να βρίσκει και να ανταποκρίνεται σε απειλές στον κυβερνοχώρο γρήγορα και σε πραγματικό χρόνο. Οι αλγόριθμοι AI αναλύουν συνεχώς τα ακόλουθα:

 • Δραστηριότητα δικτύου
 • Αρχεία καταγραφής συστήματος
 • Συμπεριφορά χρήστη

Αυτή η προληπτική προσέγγιση βοηθά τις επιχειρήσεις να:

 • Παραμένουν ένα βήμα μπροστά από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου
 • Προστατέψουν ευαίσθητα δεδομένα και κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία
Βελτιστοποιημένη κατανομή πόρων

Δίνοντας στην τεχνητή νοημοσύνη τη δουλειά της παρακολούθησης και του ελέγχου των απομακρυσμένων συστημάτων, οι MSP μπορούν να έχουν πιο στρατηγική προσέγγιση στην ανακατανομή και χρήση των πόρων τους. Με τη διαχείριση εργασιών ρουτίνας με τεχνητή νοημοσύνη, οι ομάδες IT μπορούν να:

 • Επικεντρωθούν σε πιο κρίσιμα έργα
 • Προωθήσουν την καινοτομία
 • Προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες τους


Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (CRM) με AI

Το AI κάνει μεγάλη διαφορά στον τομέα του CRM. Τα συστήματα CRM που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να επεξεργάζονται και να αναλύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων πελατών, δημιουργώντας περίπλοκα μοτίβα για τη συμπεριφορά και τις ανάγκες των πελατών.


Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους και τις στρατηγικές μάρκετινγκ με ουσιαστική γνώση που βασίζεται σε δεδομένα.

Τα συστήματα CRM που λειτουργούν με AI μπορούν επίσης να παρέχουν στους πελάτες MSP πληροφορίες και προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο. Αυτό τους βοηθούν να προβλέψουν τις επιθυμίες των πελατών τους και να λάβουν μέτρα για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.


Η ικανότητα προσαρμογής των υπηρεσιών και πρόβλεψης του τρόπου συμπεριφοράς των πελατών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πιστότητα των πελατών και καλύτερα αποτελέσματα πωλήσεων.


Λύσεις για την Κυβερνοασφάλεια

Τα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας έχουν συχνά προβλήματα που συμβαδίζουν με τις μεταβαλλόμενες διαδικτυακές απειλές και την όλο και πιο περίπλοκη φύση τους. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ισχυρή άμυνα έναντι αυτού του είδους των απειλών. Μπορεί να αναλύσει πολύπλοκα μοτίβα δεδομένων και να βρει ανωμαλίες σε πραγματικό χρόνο.


Οι λύσεις προστασίας με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εντοπίσουν τυχόν απειλές μόλις εκείνες αρχίσουν να εμφανίζονται. Αυτό επιτρέπει στους MSP να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και να διατηρούν ασφαλή τα ψηφιακά στοιχεία των πελατών.


Όταν το AI χρησιμοποιείται σε λύσεις κυβερνοασφάλειας, οι επιχειρήσεις αποκτούν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, με ένα σύστημα που συνεχώς μαθαίνει και αλλάζει για να αντιμετωπίζει νέους κινδύνους.

Εξυπηρέτηση πελατών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

Η εξυπηρέτηση πελατών που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις συνδιαλέγονται με τους πελάτες τους σε μια εποχή που η εμπειρία του πελάτη είναι ουσιαστικό σημείο πώλησης.

Τα εργαλεία που υποστηρίζονται από AI, όπως τα chatbots και οι εικονικοί βοηθοί μπορούν να κάνουν τα εξής:

 • Να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις
 • Να επιλύσουν απλά προβλήματα
 • Να βοηθήσουν τους πελάτες όλο το εικοσιτετράωρο


Αυτά τα εργαλεία μειώνουν σημαντικά τους χρόνους απόκρισης, εξασφαλίζοντας στους πελάτες γρήγορη και καλή εξυπηρέτηση.

Αποδοχή του μέλλοντος: Ο ρόλος του AI στην υποστήριξη MSP

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής δεν είναι απλώς μια φουτουριστική τάση. Είναι στρατηγική αναγκαιότητα για τους MSP.  Όπως φαίνεται παραπάνω, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά οφέλη. Όταν οι MSP χρησιμοποιούν υπηρεσίες που ενσωματώνουν AI, ανοίγουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, καινοτομία και επιτυχία σε έναν ψηφιακό κόσμο που αλλάζει γρήγορα.